Logo Vivus

Darmowa Pożyczka

3000 zł

Kwota Pożyczki

100-7500 zł

Czas

Nawet w 15 minut

Zadowoleni Klienci 98%
Pozytywnie rozpatrzonych wniosków 97%
Liczba Wniosków

 Pierwsza 3000 zł za Darmo!

*Pierwsza pożyczka w wysokości od 100 do 3000 zł udzielana na okres od 1 miesiąca, jest bezpłatna pod warunkiem jej terminowej spłaty przez Klienta i w takim przypadku RRSO wynosi 0%. W przypadku braku terminowej spłaty pożyczki zostaną naliczone koszty zgodnie z Umową pożyczki lub Umową pożyczki ratalnej.

  • dowód osobisty ,
  • konto bankowe, którego jesteś jedynym właścicielem,
  • adres email,
  • telefon komórkowy,
  • adres zamieszkania na terenie PL.

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wysokość równą sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.